Dikey Makina
+90 (232) 479 80 20(pbx)

Gravimetrik Hat Kontrolü ve Dozajlama Üniteleri

..

Gravimetrik Hat Kontrolü ve Dozajlama Üniteleri   

       Gravimetrik Hat Kontrol Sistemi

       Gravimetrik kontrol ünitesi, extruderin ürettiği urunun istenilen özelliklere uygun olabilmesi için yapılması gereken ayarlan, sürekli ve hizli bir şekilde yapan kontrol ünitesidir. Baslıca iki işlevi vardır. Her iki, extruderden alınan verimi sabit tutar.
   
       Örnek olarak, eğer saatte 100 kg verim isteniyorsa, vidanın üzerine dökülen hammaddeyi sürekli tartarak, vida devrini arttırıp azaltarak, verimi istenilen değerde tutar. Yani , extruderin filtresi doldukça, vida devrini arttırarak verimi sabit tutar.
   
        İkinci olarak, üst çekici ve sargılanan hızlarını ayarlayarak, sabit verimdeki extruderin verimine göre filmin kalınlığının sabit olmasını sağlar. Böylece çıkan filmin istenilen özelliklere uygun olması sağlanır.
   
        Gravimetrik kontrol sistemi, sürekli extruderi kontrol ettiği için, üretimine ilgili analizler çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Makinenin çalışma ve durma zamanlan görülebilir.

   

        Gravimetrik Dozajlama Unitesi

        Karışım miktarları makinenin üzerinde bulunan dijital ekran-dan veya merkezi sistemden dijital olarak girilir. Makina gerekli hammaddeleri kendi üzerindeki hammadde yükleyicileri vasıtasıyla, üzerinde bulunan silolara yükler.

        Daha sonra, istenilen oranlara bagh kalarak, hammaddeleri tartmak suretiyle, toplamda 2500 gramı geçmeyecek şekilde bir karışım yapar. Bu karışımı, daha sonra bünyesinde bulunan mixer ünitesine boşaltır. Mixer ünitesi tartım kısmından gelen karışımı sürekli olarak karıştırır ve extrudere veya gravimetrik hat kontrolü ünitesine boşaltım yapar. Gravimetrik dozajlama ünitesi sayesinde, kullanıcı, karışım oranını çok hızlı bir şekilde değiştirebilir. Ürünler küçük miktarlarda karıştığı için çıkan ürün kalitesi büyük oranda artmaktadır.

        Gravimetrik dozajlama ünitesi sayesinde, kullanılan hammaddelerin miktarları, gerçek zamanlı olarak takip edilir. istenirse, geçmişe yönelik kullanımlar analiz edilebilir. Makinelerin durma ve çalışma zamanlan takip edilebilir.

        Dozajlama üniteleri merkezi sisteme bağlanırsa, merkez-den kumanda edilebilir ve girilen siparişe göre oranlar otomatik olarak değiştirilebilir. Aynca, üretim reçeteleri hafızada saklanabilir.

  ..